Forex Egitimleri Bài viết Forex Bitfinex có lẽ phải trả khoản lỗ $ 850 triệu bằng tiền Tether

Bitfinex có lẽ phải trả khoản lỗ $ 850 triệu bằng tiền Tether

Tiểu bang New York đã hướng dẫn cách tốt nhất để yêu cầu các công ty ngoại hối kỹ thuật số hoạt động theo luật pháp. Ông lãnh đạo cách tốt nhất trong việc yêu cầu các công ty ngoại hối kỹ thuật số thực hiện theo quy định. Ông đã hướng dẫn cách mà ông yêu cầu các công ty ngoại hối kỹ thuật số thực hiện theo quy định. Ông lãnh đạo cách tốt nhất để yêu cầu các công ty ngoại hối kỹ thuật số tuân thủ luật pháp. Nó đã dẫn đầu trong việc yêu cầu các công ty ngoại hối kỹ thuật số thực hiện phù hợp với quy định. Ông mở đường trong việc yêu cầu các công ty tiền ảo hoạt động theo luật.

Kẻ đầu tiên đã đối mặt với cuộc tranh cãi sau khi các nhà phê bình nghi ngờ đồng tiền này hoạt động dự trữ phân đoạn trong khi phát hành thêm mã thông báo so với những gì họ đã tuyên bố và gửi chúng đến tiền điện tử Bitfinex như một giải pháp thay thế. Trước đây, người chặn đã đặt câu hỏi về cuộc tranh cãi sau khi nghi ngờ tiền tệ chạy dự trữ phân đoạn trong khi phát hành thêm mã thông báo so với số tiền họ đã phát sinh và gửi chúng đến tỷ giá hối đoái tiền điện tử Bitfinex. Công cụ chặn trong quá khứ đã thách thức cuộc tranh cãi sau khi nghi ngờ tiền tệ chạy dự trữ phân đoạn bằng cách phát hành thêm mã thông báo so với số tiền mà họ đã tuyên bố và gửi chúng đến tỷ giá hối đoái tiền điện tử Bitfinex. Tether đã phải đối mặt với tranh cãi trong quá khứ sau khi nghi ngờ đồng tiền đã dự trữ một phần trong khi phát hành nhiều chip hơn số tiền họ đã phát sinh và gửi chúng đến sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex. Việc ràng buộc cho đến nay đã thách thức cuộc tranh cãi sau khi nghi ngờ đồng tiền làm việc dự trữ phân đoạn, phát hành thêm mã thông báo so với số tiền họ đã phát sinh và gửi chúng đến lưu lượng tiền điện tử Bitfinex. Việc ràng buộc trước đây đã phải đối mặt với tranh cãi sau khi nghi ngờ rằng tiền tệ đã hoạt động dự trữ một phần bằng cách phát hành thêm mã thông báo so với những gì họ đã tuyên bố và gửi chúng đến tỷ giá hối đoái tiền điện tử Bitfinex.

Bitfinex sẽ rút không dưới 700 triệu đô la từ kho dự trữ của Tether và sử dụng tiền để che giấu các khoản lỗ và không có khả năng quản lý việc rút tiền của khách hàng. Theo các tài liệu, Bitfinex chưa bao giờ công bố khoản lỗ cho các thương nhân, với các giám đốc điều hành của sự thay đổi và Tether tham gia vào một chuỗi các giao dịch kinh doanh mâu thuẫn trong đó Bitfinex được cung cấp lên tới 900 triệu đô la dự trữ Tether tiền. Theo các tài liệu, Bitfinex chưa bao giờ in lỗ cho các thương nhân, với các giám đốc điều hành thay đổi và Tether tham gia vào một chuỗi các giao dịch kinh doanh mâu thuẫn ở nơi Bitfinex được trao để có quyền nhập cảnh lên tới 900 triệu dự trữ tiền đô la Tether. Theo các tài liệu, Bitfinex chưa bao giờ in lỗ cho các thương nhân, với các giám đốc điều hành kinh doanh và Tether tham gia vào một chuỗi các giao dịch kinh doanh mâu thuẫn ở nơi Bitfinex được nhận vào tới 900 triệu đô la dự trữ tiền của Tether. Theo các tài liệu ký gửi, Bitfinex chưa bao giờ tiết lộ khoản lỗ cho các nhà giao dịch, với các giám đốc của người thay thế và Tether tham gia vào một chuỗi các giao dịch kinh doanh mâu thuẫn ở nơi Bitfinex có được số tiền dự trữ lên tới 900 triệu đô la tài sản tiền tệ của Tether. Phù hợp với các tài liệu, Bitfinex chưa bao giờ công bố khoản lỗ cho các thương nhân, với các giám đốc điều hành thay đổi và Tether tham gia vào một chuỗi các giao dịch kinh doanh mâu thuẫn tại nơi Bitfinex được quyền nhập tới 900 triệu đô la dự trữ tiền của Tether.